Algemene voorwaarden

Bekijk deze specificaties voordat je de website bekijkt. Hierin staan de gebruiksvoorwaarden voor alles op deze site. Als u toegang wilt tot de site en de toepassingen wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met al deze voorwaarden. Door deze website te bekijken, accepteert u al deze voorwaarden als onderdeel van uw overeenkomst om hier te zijn.
De termen “website”, “deze website” en “de website” die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar de website autisme-hoezo.nl website.

Bezoeker – elke persoon die de website autisme-hoezo.nl om welke reden dan ook bezoekt.
Gebruiker – een natuurlijke persoon die toegang heeft of krijgt tot de inhoud via de communicatiemiddelen die door autisme-hoezo.nl beschikbaar worden gesteld.
Klant – natuurlijke persoon die de capaciteit heeft om de website te gebruiken.
Onder “inhoud” verstaan we alle informatie op de website die kan worden bezocht, bekeken of geopend via een digitaal apparaat.
Klant – een natuurlijke persoon die de mogelijkheid heeft om de Website te gebruiken.
Persoonsgegevens – informatie die wij van u verzamelen op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Dit kan uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), alias, e-mailadres, leeftijd, enz. zijn.

Onze Gebruiksvoorwaarden vereisen dat u deze zorgvuldig doorleest voordat u deze site gebruikt. Door deze website te bezoeken en de toepassingen ervan te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van dit document. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site. Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en kennisgeving van dergelijke wijzigingen zal verschijnen wanneer u onze site bezoekt. Als u onze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Inhoud van de site

Door de website autisme-hoezo.nl te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden die in dit document worden beschreven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van logo’s, gestileerde voorstellingen, trade dress, stilstaande beelden, dynamische beelden, tekst en/of multimedia-inhoud. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikersbeoordelingen van de op de website gepresenteerde producten zijn ook opgenomen als onderdeel van deze informatie. De eigenaar van de website behoudt alle rechten op deze informatie en behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

auteursrechten

autisme-hoezo.nl behoudt zich het recht voor om het auteursrecht op de inhoud van zijn website te handhaven. Elk ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief afbeeldingen, tekst, grafieken, symbolen, webafbeeldingen, scripts, programma’s en andere gegevens op deze site kan een overtreding van de wet zijn. Als u vragen of zorgen hebt over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site, neem dan contact op met autisme-hoezo.nl. Bedankt voor het respecteren van onze intellectuele eigendomsrechten.
Als u informatie zoekt op andere websites of bronnen, controleer dan eerst de website autisme-hoezo.nl. Wij onderschrijven geen van deze sites en kunnen hun veiligheid of kwaliteit niet garanderen. Als u vragen hebt over een merk of product, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.

Afwijzing van aansprakelijkheid

autisme-hoezo.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, aangezien deze wordt verstrekt door fabrikanten en leveranciers die een bijdrage leveren. We nemen echter maatregelen om ervoor te zorgen dat alle inhoud regelmatig wordt bijgewerkt. Daarnaast raden we u aan onze Algemene voorwaarden te raadplegen voordat u de site gebruikt, als u zeker wilt zijn van de naleving van specifieke regels. Tot slot raden we onze gebruikers aan zich ervan bewust te zijn dat bepaalde functies of diensten mogelijk niet werken door omstandigheden waarover wij geen controle hebben (zoals onderhoud van de website of niet-naleving van toepasselijke regelgeving).